3.8
Your Rating
Rating
I Was Reborn as His Highness the Prince’s Little Evil Dragon Average 3.8 / 5 out of 25
Rank
N/A, it has 78.5K monthly views
Alternative
Wo Chongsheng Chengwei Wangzi Dianxia De Xiao E Long / Wǒ Chóngshēng Chéngwéi Wángzǐ Diànxià De Xiǎo È Lóng / 我重生成为王子殿下的小恶龙
Genre(s)
Type
manhua